Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Радослава Митева
Адрес
Град: София  1233
Улица/квартал: ул. Охрид 32 карта
Телефони: +359 899 661 494
Email: radi.miteva@gmail.com
Тематики
Поезия, Детско-юношеска литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7264
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослава Димитрова Митева Отговорно лице