Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Мейлбокс
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Родопски извор 60 вх. офис 2-3 карта
Телефони: +359 2 447 77 77
Email: office@mailbox.bg
Url: http://mailbox.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Техника
Статус
Активен
Кодове 978-619-90665
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Цветанов управител Отговорно лице