Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕНА
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Ген. Цимерман 44 карта
Телефони: +359 52 612 303, +359 887 734 596
Email: enaprint@abv.bg
Url: http://www.enaprint.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-619-7255  (Стари кодове: 978-954-91489, 978-954-92954)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Румяна Илиева Станева управител Отговорно лице