Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Stefan Nikolaev Genchev
Адрес
Град: София  1124
Улица/квартал: жк Яворов, ул. Ивац Войвода 13 карта
Телефони: +359 2 943 47 12
Email: stefan.genchev@sgsites.net
Url: http://www.sgsites.net
Тематики
Техника, Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-90632
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница електронна книжарница
Улица/квартал:
Url: http://edu.sgsites.net
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стефан Николаев Генчев Отговорно лице