Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Българска асоциация за европейски изследвания
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: бул. Витоша 172 карта
Телефони: +359 888 753 937
Email: dimitar_h@abv.bg
Тематики
Обществени науки, социология, Вътрешна политика, международна политика
Статус
Активен
Кодове 978-619-90953
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Веселинов Хаджиниколов председател на УС Отговорно лице