Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
КОЛБИС
Адрес
Град: София  1202
Улица/квартал: ул. Св. св. Кирил и Методий 47 карта
Телефони: +359 2 933 99 33, +359 888 933 999
Факс: +359 2 933 99 34
Email: k.kolev@kolbis.bg
ina@kolbis.bg
Url: http://kolbis.com
Тематики
Спорт, Учебници за ВУЗ, Биографии, Техника, Образование, просвета, специално образование, Промишленост, бизнес и мениджмънт, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7691  (Стари кодове: 978-954-8921, 978-619-7284)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Добрина Колева Лице за контакт
Константин Николов Колев изп. директор Отговорно лице