Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Пловдивско историческо общество
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Цариградско шосе 60 ап. 10 карта
Телефони: +359 895 632 326
Email: plovdivhistory@gmail.com
Тематики
Научно-популярна литература, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-91009
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Герганов Отговорно лице