Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ГАЙА
Адрес
Град: София  1614
Улица/квартал: кв. Горна Баня, ул. Дъга 39 А карта
Телефони: (02)957-66-24
Email: gaiabulgaria@yahoo.gr
Тематики
Религия и теология
Статус
Активен
Кодове 978-954-91833
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Атина Йоанис Санториниу управител Отговорно лице