Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Училище за успех Анатоли Георгиев
Адрес
Град: София  1303
Улица/квартал: жк Зона Б 5 бл. 6 вх. А ет. 3 ап. 9 карта
Телефони: 0898 600-672
Email: office@anatoligeorgiev.com
Тематики
Психология, Биографии
Статус
Активен
Кодове 978-954-92846
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анатоли Георгиев Георгиев управител Отговорно лице