Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Граал
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Дондуков 57 карта
Email: graal@consultant.bg
Тематики
Архитектура и дизайн, Обществени науки, социология, Учебници за ВУЗ, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-90723
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Веселина Пеневска Отговорно лице