Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Агато
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Алабин 38 карта
Факс: (02)980-18-12
Email: agato@omega.bg
Тематики
История, Нумизматика, Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-8761
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ангелина Радева Отговорно лице