Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Асоциация Анимус
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Екзарх Йосиф 85 карта
Телефони: +359 2 983 52 05
Факс: +359 2 983 53 05, +359 2 983 54 05
Email: animus@animusassociation.org
Url: http://www.animusassociation.org
Тематики
Психология, Обществени науки, социология, Социални грижи, социално осигуряване
Статус
Активен
Кодове 978-619-91779  (Стари кодове: 978-619-90256, 978-954-92066)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Стефанова Стойчева директор Отговорно лице