Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Либра Скорп
Адрес
Град: Бургас  8000
Улица/квартал: ул. Съединение 5 карта
Телефони: +359 56 99 48 09; +359 887 964 434
Email: office@meridian27.com
Url: http://www.meridian27.com
Тематики
Периодични издания, История
Статус
Активен
Кодове 978-619-273  (Стари кодове: 978-954-471, 978-954-91146, 978-954-9306)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
инж. Денчо Иванов Михов управител Отговорно лице