Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Славянско дружество в България
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Славянска 6 карта
Телефони: +359 2 88 27 06
Тематики
Литература, езикознание, лингвистика, История
Статус
Активен
Кодове 978-954-8963
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Стоил Фердов Миланов председател Отговорно лице
Крум Лазаров секретар Лице за контакт