Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Brave Tomatoes
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Искър 28 карта
Телефони: 0888 809-134
Email: info@bravetomatoes.com
Url: http://www.bravetomatoes.com
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Детско-юношеска литература, Картинна книга
Статус
Активен
Кодове 978-619-173
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Анна Илза Райчева Лице за контакт
Вера Райчева управител Отговорно лице