Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Fondation IMEON-BALKANS
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: бул. Васил Левски 59 карта
Телефони: +359 988 348 119
Email: imeon-balkan@abv.bg
Url: http://www.imeonbalkans.org
Тематики
Изкуство
Статус
Активен
Кодове 978-619-90880
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Юлиян Станкулов Лице за контакт
Юлия Борчева Станкулова директор Отговорно лице