Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Бизнес ден
Адрес
Град: София  1680
Улица/квартал: ул. Ралевица 98А бл. Б ет. 1 ап. 5 карта
Телефони: +359 2 423 42 20
Email: business@businessday.bg
Url: https://www.businessday.bg/
Тематики
Промишленост, бизнес и мениджмънт
Статус
Активен
Кодове 978-619-92135
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Снежана Калчева управител Отговорно лице