Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Алма
Адрес
Град: Пловдив  4003
Улица/квартал: бул. Васил Априлов 126 карта
Телефони: +359 878 222 522
Email: t.danadzhikova@alma.bg
Url: http://www.alma.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Домакинство и готварство, Биографии, Енциклопедии, справочници, речници, Развлечения, хоби, Художествена литература
Статус
Активен
Допълнителна информация
Алма е импринт на Алма 90 ЕООД
Кодове 978-619-214
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Таня Стоянова Данаджикова управител Отговорно лице