Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Георги Петров Койнаков
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Неофит Рилски 27 карта
Email: georgekoinakov@yahoo.com
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-92170
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница ПА Виктори
Град: София  1336
Улица/квартал: жк Люлин 8, ул. Годеч 5 вх. магазин 6 карта
Url: https://books-e.eu/
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Георги Петров Койнаков Отговорно лице