Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
БРАН 92
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Илинден, бл. 26Б вх. Г ап. 85 карта
Телефони: 0898-782-797
Email: stanchevdi@abv.bg
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Учебници за ВУЗ, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92919
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница "Тактика"
Улица/квартал:
Url: https://sites.google.com/site/specialnataktika
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Иванов управител Отговорно лице