Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Александрова дизайн
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Аксаков 15 карта
Телефони: +359 2 987 30 50
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7402  (Стари кодове: 978-954-9366, 978-954-91247, 978-954-90800)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Лозан Такев Лице за контакт Телефони: +359 888 370 753
Албена Лозанова Александрова Отговорно лице