Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Профисек
Адрес
Град: София  1407
Улица/квартал: ул. Бигла 16 А вх. Б ет. 4 карта
Телефони: (02)962-05-23
Факс: (02)962-05-23
Email: info@profisec.bg
Url: http://www.profisec.bg
Тематики
Периодични издания, Военно дело
Статус
Активен
Кодове 978-954-92927
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Цапрев управител Отговорно лице