Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Международно висше бизнес училище
Адрес
Град: Ботевград  2140
Улица/квартал: ул. Гурко 14 карта
Телефони: +359 723 858 812
Факс: +359 723 688 13
Email: info@ibsedu.bg
Url: http://www.ibsedu.bg
Тематики
Наука, Учебници за ВУЗ, Енциклопедии, справочници, речници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7610  (Стари кодове: 978-954-9432)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
проф. д-р Николина Попова Отговорно лице
Димитър Димитров Лице за контакт