Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Храм "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Ловеч
Адрес
Град: Ловеч  5500
Улица/квартал: пл. Свобода 1 карта
Телефони: +359 888 286 937
Email: redaktori@predanie.bg
Url: http://predanie.bg
Тематики
Християнска религия
Статус
Активен
Кодове 978-619-91487  (Стари кодове: 978-619-90736)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Протойерей Михаил Ковачев председател Отговорно лице