Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ПРОСВЕТА ПЛЮС
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Зeмеделска 2 карта
Телефони: +359 2 818 20 27
Факс: +359 2 818 20 19
Email: prosveta@prosveta.bg
Url: http://prosveta.bg
Тематики
Учебници за СОУ, Учебници, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-619-222
Офиси и книжарници
Тип Име Адрес
Книжарница Електронна книжарница
Улица/квартал:
Email: info@e-uchebnik.bg
Книжарница [няма име]
Град: София
Улица/квартал: ул. Иван Асен II 39 карта
Телефони: +359 2 944 18 50
Email: ivan.asen@prosveta.bg
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Надежда Иванова Попова-Стоянова Отговорно лице
Донка Билярска Лице за контакт