Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Велес"
Адрес
Град: София  1712
Улица/квартал: жк Младост 3 бл. 362 вх. А ап. 20 карта
Телефони: (02)876-54-00
Email: izdatelstvoveles@gmail.com
Тематики
Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-302
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Ненкова Лице за контакт
Райна Александрова Миленова Отговорно лице