Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Издателство "Велес"
Адрес
Град: София  1799
Улица/квартал: жк Младост 2 бл. 211 вх. Б ап. 24 карта
Телефони: +359 885 118 457
Email: izdatelstvoveles@gmail.com
Url: http://www.iveles.bg
Тематики
Научно-популярна литература, Наука, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-302
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Татяна Ненкова-Леви Отговорно лице