Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
CILECT
Адрес
Град: София  1000
Улица/квартал: ул. Веслец 12 карта
Телефони: +359 886 396 357, +359 887 646 370
Email: executive.director@cilect.org
alexandra.genova.cilect@gmail.com
Url: http://www.cilect.org
Тематики
Филм и кинематография
Статус
Активен
Кодове 978-619-7358
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Проф. д-р Станислав Семерджиев Отговорно лице
Александра Генова Лице за контакт