Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ЕРА
Адрес
Град: София  1142
Улица/квартал: ул. Г.С.Раковски 187 карта
Телефони: +359 878 933 735
Email: era@erabooks.net
Url: http://www.erabooks.net
Тематики
Микрофилм, CD-ROM, софтуеър и електронни книги, Музика, Театър и драма, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-389  (Стари кодове: 978-954-9395)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Маргарита Димитрова Лице за контакт
Цветелина Йорданова Дечева Отговорно лице