Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Многоточие - М
Адрес
Град: София  1330
Улица/квартал: жк Красна поляна, ул. Добротич 36 карта
Телефони: +359 887 041 766
Email: iva_slance@abv.bg
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-272  (Стари кодове: 978-619-7542, 978-619-7665)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ивелина Цветкова Отговорно лице