Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Елементи
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 125 бл. 5 ет. 3 карта
Email: elementbooks@mail.bg
Тематики
Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9414
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Методий Петриков Лице за контакт
Виолета Георгиева Цанкова управител Отговорно лице