Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Жанет 45
Адрес
Град: Пловдив  4004
Улица/квартал: бул. Александър Стамболийски 9 карта
Телефони: +359 32 677 723, +359 32 609 099
Email: books@janet45.com
mail@janet45.com
Url: http://books.janet45.com
Тематики
Архитектура и дизайн, Семейство, отглеждане на деца, семейни взаимоотношения, Пътуване и туризъм, Поезия, Фотография, Комикси, Детско-юношеска литература, Художествено-документална литература, Театър и драма, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-186  (Стари кодове: 978-954-491)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Станислава Станоева Лице за контакт
Божана Апостолова-Пейкова управител Отговорно лице
Яна Дечева Лице за контакт
Манол Пейков Отговорно лице