Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
А 16
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Екзарх Йосиф 17 карта
Телефони: 0898 994-300
Email: a16_studio@abv.bg
Тематики
Поезия, Фотография, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-8547
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Константин Александров Бандеров Отговорно лице