Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Реклама Пони
Адрес
Град: София  1504
Улица/квартал: ул. Кракра 26 карта
Телефони: +359 887 922 818
Email: work@reklama-pony.com
btarmakov@reklama-pony.com
Url: http://www.reklama-pony.com
Тематики
Музика, Вътрешна политика, международна политика, Езотерична литература и парапсихология, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-9467  (Стари кодове: 978-954-90585, 978-954-90877)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Борис Търмъков управител Отговорно лице