Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Педагогически факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Адрес
Град: Стара Загора  6010
Улица/квартал: ул. Армейска 9 карта
Телефони: +359 42 613 765, +359 882 389 480
Email: galinadinewa@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-314
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Галина Динева Лице за контакт
проф. д-р Таня Борисова, д.н. декан Отговорно лице