Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Педагогически факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Адрес
Град: Стара Загора  6010
Улица/квартал: ул. Армейска 9 карта
Телефони: (042)27-723
Факс: (042)30-610
Email: br.nonova@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Образование, просвета, специално образование
Статус
Активен
Кодове 978-954-314
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
гл.ас. Бранимира Нонова ръководител библиотека Лице за контакт
доц. д-р Ст. Георгиева зам. декан НИД Отговорно лице