Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
НОВЕ Пъблишинг
Адрес
Град: Благоевград  2700
Улица/квартал: ул. Пере Тошев 12 карта
Email: novepublishing@abv.bg
Тематики
Психология, Приключенски роман, Поезия, Криминална литература, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7555
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодорка Василева Бучинска управител Отговорно лице