Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Б-3
Адрес
Град: Пловдив  4000
Улица/квартал: ул. Марица 29 ет. 4 ап. 20 карта
Телефони: (032)963-750
Email: vananik@abv.bg
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Учебници за СОУ, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7036  (Стари кодове: 978-954-92379, 978-954-92153)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Борисов Гушев управител Отговорно лице