Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Тракия
Адрес
Град: София  1309
Улица/квартал: жк Илинден бл.114 А карта
Телефони: +359 898 609 289
Email: ruja.popova@gmail.com
Тематики
Археология
Статус
Активен
Кодове 978-954-92384
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Ружа Попова Отговорно лице