Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация Златно ключе
Адрес
Град: София  1729
Улица/квартал: жк Младост 1 А 523 ап. 115 карта
Телефони: +359 878 977 460
Тематики
Живопис и рисуване, Театър и драма
Статус
Активен
Кодове 978-954-90237
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Мирослав Любомиров Цветанов Отговорно лице