Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Сдружение "КНИГИ-ИГРИ"
Адрес
Град: София  1750
Улица/квартал: жк Младост 1 бл. 12 А вх. 2 ап. 11 карта
Телефони: 0896 626-432
Email: nikolay.gyoshev@gmail.com
Тематики
Книга-игра
Статус
Активен
Кодове 978-619-7160
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Николай Трендафилов Гьошев управител Отговорно лице