Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Благовеста Здравкова Миткова
Адрес
Град: Варна  9002
Улица/квартал: ул. Цани Гинчев 10 ет. 1 ап. 3 карта
Телефони: +359 896 612 500
Email: nanova_blagovesta@abv.bg
Тематики
Медицина
Статус
Активен
Кодове 978-619-90954
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Благовеста Здравкова Миткова Отговорно лице