Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
АСТРА-Р
Адрес
Град: София  1408
Улица/квартал: жк Стрелбище бл. 88 ет. 5 карта
Телефони: (02)869-56-09
Email: astra_r@abv.bg
Тематики
Учебници за ВУЗ, Естествени науки, природознание
Статус
Активен
Кодове 978-954-91590
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Радослав Димитров Харалампиев Отговорно лице