Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Фондация "Право на детство"
Адрес
Град: Русе  7000
Улица/квартал: ул. Църковна Независимост 11 карта
Телефони: +359 988 387 088
Email: right.childhood@gmail.com
Url: http://www.childhood.bg
Тематики
Право, Учебници
Статус
Активен
Кодове 978-619-7418
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Александър Конаков Лице за контакт
Йоана Тодорова Терзиева председател на УС Отговорно лице