Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
ДЪ НЕТ
Адрес
Град: София  1700
Улица/квартал: жк Студентски град бл. 55 вх. Г карта
Телефони: +359 897 878 365
Email: office@thenet.bg
Url: http://www.shop.thenet.bg
Тематики
Компютър и информационни науки, обработка на данни
Статус
Активен
Кодове 978-619-91290
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Павел Лозков Павлов Отговорно лице