Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Принтаком Дизайн
Адрес
Град: Смолян  4700
Улица/квартал: бул. България 75 карта
Телефони: +359 885 218 490
Email: office@printacom-bg.com
Тематики
История, Образование, просвета, специално образование, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-393  (Стари кодове: 978-954-9948)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Димитър Петров Петканов Отговорно лице