Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Генка Иванова Тачева
Адрес
Град: София  1582
Улица/квартал: жк Дружба 2 бл. 505 карта
Телефони: +359 896 832 869
Email: jeni.tacheva@gmail.com
Тематики
Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-91286
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Генка Иванова Тачева Отговорно лице