Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Валентин Качев
Адрес
Град: София  1113
Улица/квартал: ул. Коста Лулчев 10 карта
Email: vkachev@abv.bg
Тематики
Поезия, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90843
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Валентин Иванов Качев Отговорно лице