Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Перо
Адрес
Град: София  1784
Улица/квартал: бул. Цариградско шосе 113 карта
Email: zhekov@pero-publishing.com
office@pero-publishing.com
Url: http://www.pero-publishing.com
Тематики
Художествена литература за деца и юноши, Философия, Литература, езикознание, лингвистика, Периодични издания, История, Енциклопедии, справочници, речници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-954-448
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Светлозар Жеков Отговорно лице