Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кайлас
Адрес
Град: София  1618
Улица/квартал: ул. Боряна 61 бл. 216 ет. 4 ап. 10 карта
Телефони: 0887 235-351
Email: kailas@abv.bg
Тематики
Вътрешна политика, международна политика, Художествено-документална литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-90237  (Стари кодове: 978-954-92098)
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова Отговорно лице