Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Кинезиология БГ
Адрес
Град: София  1606
Улица/квартал: ул. Дамян Груев 36 ет. 3 карта
Email: kinesiologybg@abv.bg
Тематики
Здраве и красота
Статус
Активен
Кодове 978-619-7322
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Диана Вангелова управител Отговорно лице
Петьо Илинов Лице за контакт