Национален регистър на издаваните книги в България

Информация за издател

Издател
Име
Разград - Полиграф
Адрес
Град: Разград  7200
Улица/квартал: жк Орел, Полиграфическа база карта
Телефони: +359 84 66 00 27
Факс: +359 84 66 00 37
Email: rzpolygraph@abv.bg
Url: http://rzpolygraph.com
Тематики
Поезия, Учебници, Художествена литература
Статус
Активен
Кодове 978-619-7301
Офиси и книжарници Липсват записи.
Лица за контакт/отговорни лица
Име Длъжност Вид За контакти
Теодор Борисов Ролев управител Отговорно лице
Светла Христова графичен дизайнер Лице за контакт